Ако трябва да прочетете само една книга по мениджмънт, това е книгата!

Начало
За автора
Поредицата
Книгата
Предговор
Разгледай
Поръчай
Контактoder

За книгата

През 2009 г. Минцбърг публикува „Да управляваш“ (Managing). Последната му книга - „Да управляваш с лекота“ (Simply Managing) [2013] е с почти два пъти по-малък обем. Тя е озаглавена така, не защото да управляваш е лека работа или е станало по-леко да се работи това след 2009 г., а защото и двете книги са посветени чисто и просто на управленската работа. (Заглавието на тази книга се ражда, когато Питър Тод – деканът на факултета по мениджмънт в университета Макгил представя „Да управляваш“ на прием по случай издаването ѝ я описва като „да управляваш с лекота“.)

Каква е същността на управленската работа?

Хенри Минцбърг разбира много добре, че мениджърите са заети хора. Затова той взема своята (вече абсолютна) класика „Да управляваш“ Managing и я преработва и допълва, като извлича нейния екстракт в 228 страници текст.

В действителност същността на книгата си остава непроменена: това, което Минцбърг е научил от наблюденията си на 29 мениджъри, работещи в области като бизнес, държавно управление и НПО и в среда варираща от бежански лагер до симфоничен оркестър.

„Да управляваш с лекота“ Simply Managing разглежда напрегнатата динамика на тази работа, а така също и неизбежните главоблъсканици или парадокси както ги нарича Минцбърг. Например:

• Как се предполага, че трябва мисли един мениджър в перспектива - дори оставен на мира - в тази френетична работа?
• Наистина ли лидерите са по-важни от мениджърите?
• Къде пропадна преценката?
• Разрушава ли имейлът мениджърската практика?
• Как мениджърите да установяват връзка, когато работата им ги откъсва от онова, което те управляват?


Ако трябва да прочетете само една книга по мениджмънт, това е книгата!

oder    © Колин Бридж Консулт ЕООД 2017-2020